Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių

Tai, jog Kristus gelbsti mus iš nuodėmių, daugeliui krikščionių tampa tokia nuvalkiota tiesa, kad atrodo, jog tai savaime suprantama ir nebeįdomu. Teoriškai - puikiai žinoma, o praktiškai - neveiksminga, nes nesuvokiama šios begalinės Dievo malonės didybė ir svarba. Pati baisiausia žmogaus nelaisvė - jo nuodėmės. Nuo j...

Kaip gyventi geismų valdomame pasaulyje?

Apaštalas Jonas beveik prieš du tūkstančius metų savo pirmame laiške konstatavo, kad žmonių pasaulį valdo akių ir kūno geismas bei gyvenimo puikybė (1Jn 2,15-17). Šitaip vertindamas pasaulį, jis neklydo. Šiandien kaip niekad geidulingumas yra atvirai propaguojamas ir pateisinamas. Jam priskiriami vylingi, pozityvūs epi...

Žmogiškumo paradoksas (2 dalis)

Žmogiškasis nuodėmingumas Štai ką kalbėjo Jėzus: Sušaukęs visus žmones, Jėzus kalbėjo: „Paklausykite manęs visi ir supraskite: nėra nieko, kas, iš išorės patekęs į žmogų, galėtų jį suteršti. Žmogų suteršia vien tai, kas iš žmogaus išeina... Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, svetimavimai, paleistuvys...

Nu­si­dė­jė­liai su­py­ku­sio Die­vo ran­ko­se

Turbūt visų garsiausias pamokslas, kada nors pasakytas Amerikoje, yra Džonatano Edvardso (Jonathan Edwards, 1703-1758) pamokslas „Nusidėjėliai supykusio Dievo rankose". Pamokslas ne tik buvo pakartotas nesuskaičiuojamuose pamokslų žinynuose, bet yra įtrauktas ir į daugumą ankstyvosios amerikiečių literatūros antologijų...

Širdies auklėjimas

Bėgant metams (ir tai priklauso ne nuo senatvės, o daugiau nuo išvargimo, kūno ir dvasios išsekimo), kai kurie dalykai mums tampa ypač sunkūs. Vienas iš sunkiausių - tai akis į akį susitikti su savo praeitimi - ir neišsigąsti. Augant vidinei patirčiai, žvelgdami atgal, apstulbstame, kokie akli, kurti, kokie nesuprating...

Gašlumas - meilė be meilės

Iškreiptų santykių, kuriuos tradiciškai vadiname „svarbiausiomis“ ydomis, sąraše gašlumas yra antrojoje vietoje. Jis seka po rajumo ir su šia yda yra glaudžiai susijęs: tiek maisto, tiek seksualinis besotiškumas yra įsišakniję toje pačioje dirvoje. Evagrijus jau IV amžiuje teigė, kad „rajumas - gašlumo tėvas“. Kaip ir ...

Puslapiai                                             
Į viršų Į viršų
error: Wayfinder class not found