Priešnuodis puikybei

Kartais mąstau, kad puikybė – labiausiai krikščionių nesuprasta nuodėmė. Vieni bijo net pažvelgti į save atidžiau, kiti bando būti nuolankūs, vengdami situacijų, kuriose gali pasimatyti išdidumas, ir projektuoja savo jausmus į kitus arba apskritai jų nepaiso. Tikėjimo kontekste supriešinama meilė ir savimeilė. Tenka gi...

Atsiskleidimo vertė

Save suvokti mokomasi atveriant slapčiausius jausmus, mintis, troškimus, keistumus ar net neįsisąmonintą informaciją − kai kas nors tiesiog atrodo. Neretai tada pacientai seną patirtį išgyvena iš naujo, tačiau ši skausminga akimirka suteikia didžiulį palengvėjimą, leidžia save pamatyti kitoje šviesoje, skatina kitokio elgesio troškimą. Naujas įžvalgas lydi viltis, ramybė bei pakylėti jausmai, asmuo geba atrasti kūrybiškų sprendimų ir naują save. Itin svarbus šiame procese yra atnaujintas gyvenimo patyrimas, silpstantys neadaptyvūs gynybos mechanizmai ir naujų elgesio būdų su savimi bei kitais mokymasis.

Palaiminti šaunieji?

Kaip gy­ven­ti šau­nu­mo už­val­dy­ta­me pa­sau­ly­je? Pri­pa­žink, juk ir tu no­ri bū­ti šau­nuo­lis, tie­sa? Grįž­da­mas na­mo, pra­si­len­ki su au­to­mo­bi­liu, iš ku­rio sklin­da rit­min­ga mu­zi­ka, liu­di­jan­ti au­to­mo­bi­lio sa­vi­ni­mo „kie­tu­mą"... Stai­ga pa­si­jun­ti vi­sai ne­mo­der­nus... Ne­ken­ti to ...

Baimės spąstai

Baimė yra vidinė emocija, kankinanti ir paralyžiuojanti mus nuo pat pirmų gyvenimo akimirkų. Gimdami, palikdami motinos įsčias, mes susiduriame su šalta ir priešiška atmosfera. Tai gimimo šokas. Ši trauma yra viena pirmųjų tokio egzistencinio nerimo rūšių, kaip baimė, jog gimimo akimirką bus neįmanoma kvėpuoti ir išgyv...

Nemiga

Kenčiate nuo nemigos? Nepaprastai kankinama būsena. Kaip nuo jos išsigydyti? Kaip ją įveikti? Bet tik neskubėkite nemigos kuo greičiau atsikratyti. Viskas šiame pasaulyje turi savo prasmę. Liga – taip pat. Nemiga – taip pat. Viskas tikslinga, kiekvienas dalykas mus ko nors moko. Kiekviena akimirka mums atneša savą dova...

Psichoterapija – tai klausimų menas

„Bernardinai.lt“ siūlo pokalbių ciklą su psichologu psichoterapeutu Robertu Petroniu. Specialisto teiravomės, kada žmogui dera kreiptis į psichoterapeutą. Kiek svarbu pacientui gilintis į skirtumus tarp įvairių psichoterapijos mokyklų? Ar galima teigti, jog baigėsi konkurencijos tarp psichopterapijos ir religijos laiko...

Puslapiai                                             
Į viršų Į viršų
error: Wayfinder class not found