Mokytis disciplinos

1901-12-13 / Nida Matiukienė

Disciplinuotumas - labai reikalinga ir praktiška savybė. Deja, mes negimstame disciplinuoti. Visos, reikalingos savybės susiformuoja mums augant ir bręstant. Pasitelkę fantaziją, galime suteikti savo vaikams galimybę išsiugdyti daugelį puikių savybių, kurios lydės jį gyvenime.
Pasinaudokite turima skelbimų lenta, segdami joje vaikų tobulėjimo lenteles, jų pareigas, pamokų ir būrelių tvarkaraščius, sveikinimus už gerai atliktas užduotis. Lapuose užrašykite tik tai, ką aptarsite drauge su vaikais. Net ir vasarą mes segame priminimus taip ugdydami jų atsakingumą bei savarankiškumą. Kai susitarę prisegame kažkokį naują lapą, belieka tik ranka parodyti į lentą. Ir nebelieka jokių "kodėl aš"?

Skaitytojų prašymu įdedame pareigų lentelės pavyzdį:)

Komentarai

Į viršų Į viršų
error: Wayfinder class not found