Šeimos teisiniams santykiams taikytina teisė

1.24 straipsnis. Susitarimui tuoktis taikytina teisė1. Susitarimą tuoktis ir jo teisines pasekmes nustato susitarimo šalių nuolatinės gyvenamosios vietos teisė.2. Jeigu susitarimo tuoktis šalių nuolatinės gyvenamosios vietos yra skirtingose valstybėse, tai susitarimą tuoktis ir jo teisines pasekmes nustato susitarimo s...

Šeimos įstatymai

3.1 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečiosios knygos reglamentuojami santykiai 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečiosios knygos normos nustato bendruosius šeimos santykių teisinio reglamentavimo principus ir reglamentuoja santuokos sudarymo, jos galiojimo bei nutraukimo pagrindus ir tvark...

Susitarimas tuoktis ir jo teisinės pasekmės

3.7 straipsnis. Santuokos samprata 1. Santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius. 2. Vyras ir moteris, įstatymų nustatyta tvarka įregistravę santuoką, yra sutuoktiniai. 3.8 straipsnis. Susitarimas tuoktis (sužadėtuvės) 1. Susitarimas tuok...

Santuokos sudarymo sąlygos

3.12 straipsnis. Draudimas tuoktis tos pačios lyties asmenims Santuoką leidžiama sudaryti tik su skirtingos lyties asmeniu. 3.13 straipsnis. Santuokos savanoriškumas 1. Santuoka sudaroma laisva vyro ir moters valia. 2. Bet koks grasinimas, prievarta, apgaulė ar kitokie valios trūkumai yra pagrindas santuoką pripažinti ...

Santuokos sudarymas

3.18 straipsnis. Prašymas įregistruoti santuoką Asmenys, norintys susituokti, paduoda prašymą įregistruoti santuoką šio kodekso 3.299 straipsnio nustatyta tvarka. 3.19 straipsnis. Prašymo įregistruoti santuoką viešas skelbimas Prašymo įregistruoti santuoką padavimo faktas viešai skelbiamas šio kodekso 3.302 straipsnio ...

Santuokos teisinės pasekmės

3.26 straipsnis. Sutuoktinių lygiateisiškumas 1. Sudarę santuoką, sutuoktiniai įgyja šioje knygoje numatytas teises ir pareigas. 2. Sutuoktiniai turi lygias teises ir vienodą civilinę atsakomybę vienas kitam bei vaikams santuokos sudarymo, jos trukmės ir jos nutraukimo klausimais. 3. Sutuoktiniai susitarimu negali atsi...

Puslapiai                                             
Į viršų Į viršų
error: Wayfinder class not found