Santuokos negaliojimas

3.37 straipsnis. Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai ir tvarka 1. Santuoka gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu buvo pažeistos šio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytos santuokos sudarymo sąlygos, taip pat šio kodekso 3.21 straipsnio 3 dalyje, 3.39 ir 3.40 straipsniuose numatytais pagrindais. 2. San...

Santuokos pabaigos pagrindai

3.49 straipsnis. Santuokos pabaigos atvejai 1. Santuoka baigiasi, kai vienas sutuoktinis miršta arba santuoka nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka. 2. Santuoka gali būti nutraukta abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės. 3.50 straipsnis. Santuokos pabaiga...

Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

3.51 straipsnis. Santuokos nutraukimo sąlygos 1. Sutuoktinių bendru sutikimu santuoka gali būti nutraukta, jeigu yra visos šios sąlygos: 1) nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai; 2) abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan.); 3...

Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu

3.55 straipsnis. Santuokos nutraukimo sąlygos 1. Santuoka vieno sutuoktinio prašymu, kuris paduodamas pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkės teismui, gali būti nutraukta esant bent vienai iš šių sąlygų: 1) sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus; 2) vienas sutuoktinis pripažintas teismo s...

Santuokos nutraukimos dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės

3.60 straipsnis. Santuokos nutraukimo sąlygos 1. Sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką šiame skirsnyje nustatytais pagrindais, jeigu ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. 2. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas šio...

Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės

3.66 straipsnis. Santuokos nutraukimo momentas 1. Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos. 2. Teismas per tris darbo dienas po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos privalo išsiųsti sprendimo kopiją teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai, kuri įre...

Puslapiai                                             
Į viršų Į viršų
error: Wayfinder class not found