Sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija)

3.73 straipsnis. Prašymas dėl gyvenimo skyrium 1. Vienas sutuoktinis gali kreiptis su prašymu į teismą dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo, jeigu dėl tam tikrų aplinkybių, nors ir nepriklausančių nuo kito sutuoktinio, bendras jų gyvenimas tapo netoleruotinas (neįmanomas) arba gali iš esmės pakenkti jų nepilnamečių vaikų ...

Sutuoktinių turto teisinis režimas. Bendrosios nuostatos

3.81 straipsnis. Sutuoktinių turto teisinio režimo rūšys 1. Skiriamas pagal įstatymus ir pagal sutartis nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. 2. Įstatymų nustatytą sutuoktinių turto teisinį režimą reglamentuoja šio kodekso 3.87–3.100 straipsniai. 3. Sutarčių nustatytą sutuoktinių turto teisinį režimą reglament...

Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas

3.87 straipsnis. Įstatymų nustatyto sutuoktinių turto teisinio režimo esmė 1. Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė. 2. Sutuoktinių turtas yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, kol jis nėra padalytas arba ko...

Pagal sutartį nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas

3.101 straipsnis. Vedybų sutartis Vedybų sutartis yra sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (separacija). 3.102 straipsnis. Vedybų sutarties sudarymas 1. Vedybų sutartis gali būti sudaryta iki santuokos įregistravimo (iki...

Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles

3.109 straipsnis. Prievolės, vykdomos iš bendro sutuoktinių turto 1. Iš bendro sutuoktinių turto vykdomos šios prievolės: 1) prievolės, susijusios su turto, įsigyto sutuoktinių bendrojon nuosavybėn, suvaržymais, buvusiais iki šio turto įsigijimo momento arba atsiradusias po jo įsigijimo; 2) prievolės, susijusios su ben...

Turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimas

3.116 straipsnis. Turto padalijimo būdai 1. Vieno sutuoktinio ar jų kreditorių reikalavimu turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, gali būti padalytas sutuoktiniams jų susitarimu arba teismo sprendimu tiek susituokusiems, tiek ir santuoką nutraukusiems ar pradėjusiems gyventi skyrium. 2. Šio skyriaus...

Puslapiai                                             
Į viršų Į viršų
error: Wayfinder class not found