Giminystė ir svainystė

3.130 straipsnis. Giminystės samprata 1. Giminystė yra kraujo ryšys tarp asmenų, kilusių vienas iš kito arba iš bendro protėvio. 2. Giminystė sukelia teisines pasekmes tik įstatymų numatytais atvejais. 3. Giminystei prilyginami santykiai tarp įvaikių ir jų palikuonių ir įtėvių bei jų giminaičių. 3.131 straipsnis. Gimin...

Bendrieji vaiko kilmės nustatymo pagrindai

3.137 straipsnis. Vaiko kilmė 1. Vaiko kilmė yra patvirtinama šio kodekso 3.138–3.140 straipsniuose nustatyta tvarka. 2. Vaiko kilme yra grindžiamos vaiko ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos. 3. Vaiko iš tėvų kilmė patvirtinama nuo vaiko gimimo dienos ir nuo tos dienos sukuria su ja susijusias, įstatymų nustatytas te...

Tėvystės pripažinimas

3.141 straipsnis. Tėvystės pripažinimo sąlygos 1. Kai vaiko gimimo įraše nėra duomenų apie tėvą, tėvystė gali būti pripažįstama pagal asmens, laikančio save vaiko tėvu, pareiškimą. 2. Jei vaiką pagimdė motina, kuri yra susituokusi, arba kai vaikas gimė nepraėjus trims šimtams dienų po santuokos pasibaigimo, tėvystė gal...

Tėvystės nustatymas

3.146 straipsnis. Tėvystės nustatymo sąlygos 1. Jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę gali nustatyti teismas. 2. Jei vaikas gimė susituokusiai motinai arba jo kilmė iš tėvo yra patvirtinta pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, tėvystės nustatymas galimas tik nuginčijus duomenis gimimo ...

Tėvystės (motinystės) nuginčijimas

3.149 straipsnis. Tėvystės (motinystės) nuginčijimo sąlygos 1. Duomenis gimimo įraše apie vaiko motiną ar tėvą leidžiama nuginčyti tik teismo tvarka. 2. Duomenų vaiko gimimo įraše apie vaiko motiną ar tėvą, įrašytų remiantis įsiteisėjusiu ir galutiniu teismo sprendimu, nuginčyti negalima. 3.150 straipsnis. Tėvystės (mo...

Dirbtinis apvaisinimas

3.154 straipsnis. Dirbtinio apvaisinimo teisinis reglamentavimas Dirbtinio apvaisinimo sąlygas, būdus, tvarką, taip pat vaiko, gimusio dirbtinio apvaisinimo būdu, motinystės ir tėvystės klausimus reglamentuoja kiti įstatymai...

Puslapiai                                             
Į viršų Į viršų
error: Wayfinder class not found