Civilinės būklės aktų registravimas. Bendrosios nuostatos

3.280 straipsnis. Civilinės būklės aktus registruojančios įstaigos ir jų kompetencija 1. Miestų ir rajonų civilinės metrikacijos įstaigos registruoja gimimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės nustatymą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą ir mirtį. 2. Miestų, kuriuose ...

Gimimo registravimas

3.289 straipsnis. Gimimo registravimo tvarka 1. Gimimas registruojamas vaiko gimimo vietos arba tėvų ar vieno iš jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. 2. Vaiko tėvų pageidavimu civilinės metrikacijos įstaiga sukuria iškilmingą gimimo registravimo aplinką. 3.290 straipsnis. Pareiškimas apie gimimą 1. ...

Tėvystės pripažinimo ir tėvystės nustatymo registravimas

3.293 straipsnis. Tėvystės pripažinimo registravimas 1. Tėvystės pripažinimas registruojamas vaiko motinos gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje remiantis motinos ir tėvo prašymais dėl tėvystės pripažinimo. Jeigu tėvystė pripažįstama po to, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, tėvystės pripažinimas regi...

Įvaikinimo registravimas

3.296 straipsnis. Įvaikinimo registravimo vieta Įvaikinimas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje, įregistravusioje vaiko gimimą, remiantis teismo sprendimu įvaikinti. 3.297 straipsnis. Duomenų įrašymas įvaikio gimimo įraše 1. Jeigu teismo sprendimu įvaikiui suteiktas kitas vardas ar įtėvių pavardė, šie duome...

Santuokos registravimas

3.298 straipsnis. Santuokos registravimo vieta Santuoka registruojama vieno iš susituokiančiųjų arba jų tėvų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigose, taip pat Lietuvos Respublikos konsulinėse įstaigose. 3.299 straipsnis. Prašymas įregistruoti santuoką 1. Norintys susituokti asmeniškai paduoda nustatytos fo...

Santuokos nutraukimo registravimas

3.305 straipsnis. Santuokos nutraukimo registravimo vieta Santuokos nutraukimas registruojamas teismo, priėmusio sprendimą nutraukti santuoką, buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. 3.306 straipsnis. Santuokos nutraukimo registravimo tvarka 1. Civilinės metrikacijos įstaiga, gavusi teismo sprendimą nutraukti s...

Puslapiai                                             
Į viršų Į viršų
error: Wayfinder class not found