Suteik man saugumą

Mes gyvename pasaulyje, bet norime apsaugoti savo vaikus nuo neigiamos jo įtakos. Kaip apsaugoti vaikus ir ugdyti juos kaip Dievo karalystės piliečius? Sėdėjau perpildytoje klasėje krikščioniškoje mokykloje, kur su grupele tėvų diskutavome apie mokymo programą. Viena mama pasakė: „Aš tiesiog nenoriu būti viena iš tų ...

Leisdami į darželį vaiką iki ketverių metų, lošiame jo likimu

Ankstyvas vaiko atitraukimas nuo motinos yra vienas didžiausių rizikos faktorių, kaip galima sugadinti žmogui gyvenimą, Eltai teigė vaikų psichologas Andrius Atas, ragindamas vykdančiuosius valstybinę politiką atsigręžti į šeimą. Psichologas teigiamai vertino tai, kad bendras vaikų skaičius ikimokyklinėse įstaigose au...

Agresyvumas mūsų aplinkoje

Kasdienėje kalboje vartojamo žodžio „agresija“ prasmė iš esmės sutampa su jo, kaip psichologijos termino, reikšme. Agresyviu laikomas toks elgesys, kurio padariniai kitą asmenį sužeidžia, sužaloja fiziškai ar dvasiškai. Labai liūdna, jog šiuolaikiniame gyvenime tokio elgesio apraiškų tikrai netrūksta. Ypač tada, kai ki...

Drąsos pasakyti NE! patyčioms

Naujausias Pasaulinės sveikatos organizacijos tyrimas, atliktas 2006-aisiais metais (jame dalyvavo 39 šalys), parodė, jog Lietuva yra tarp šalių, kuriose vaikai patiria patyčias ir tyčiojasi iš kitų: šalies rezultatai pagal patyčių mastą nekrenta žemiau ketvirtos vietos. Lietuvoje patyčių mastas vidutiniškai siekia 30 ...

Kuo unikalus M. Montessori metodas

Arti močiučių pedagogikos „Montessori metodas nėra naujas, kažkokio žmogaus sugalvotas sintetinis auklėjimo būdas. Mūsų močiutės intuityviai taip auklėdavo savo vaikus. Vaikai jausdavo gamtos ritmą, nes tipendavo paskui mamą ar senelę į tvartą, į laukus. Vaikai nebūdavo atsitvėrę nuo realaus gyvenimo žaislų ar pasakų p...

Valdorfo pedagogika: grįžimas į natūralų gyvenimą

Jeigu nusprendėte savo vaiką leisti į Valdorfo grupę, jums teks šiek tiek praplėsti žinias pedagogikos srityje. Žmogui, nieko nežinančiam apie Rudolfo Štainerio idėjas ir Valdorfo pedagogiką, tokioje darželio grupėje gali kilti daug klausimų. Kodėl čia vaikai patys gamina maistą? Kodėl jiems leidžiama karstytis po medž...

Puslapiai                                             
Į viršų Į viršų
error: Wayfinder class not found